SmartAir

   Elektronický přístupový systém na bázi bezkontaktních čipů Mifare 13,56 MHz určený pro nejširší využití pro komerční, institucionální i rezidenční sféru. Snadná montáž systému bez pokládky kabeláže a díky tomu i bez zásahů do zdí nebo do konstrukce dveří.

   K ovládání zámků lze použít čipové karty, barevně odlišené přívěšky s čipy nebo duální klíče, které umožňují otevírat jediným klíčem jak mechanické zámkové vložky, tak i elektronické zámky. 

   Dodává se ve 4 variantách: Autonomní zámky, Off-line verze, Off-line s funkcí Update on Card (aktualizace na kartě) a Wireless Online (bezdrátový online systém). Následující verze vždy obsahuje to co má předchozí a má vždy něco navíc. Jen se přesvědčte a čtěte dále.

Autonomní zámky SmartAir™

  Vhodné pro ovládání jedněch dveří nebo pro vytvoření malých a středních přístupových systémů. Jednoduché nastavení rozdílných přístupových práv uživatelů pomocí programovací karty. Žádný programovací software nebo hardware.

Off-line verze

   Vhodnější pro střední uživatelský provoz, kdy je ovládáno již větší množství dveří s různými přístupovými právy. Aktualizace je už prováděna přes programovací zařízení, avšak stále musíte manuálně ověřit s programovacím zařízením u dveří. U této verze lze již omezovat čas, kdy lze kartu použít pro otevření. Pro vetší zabezpečení lze nastavit tzv. Dvojitý znak, což znamená, že k otevření jsou potřeba dva uživatelé, či můžete zablokovat dveře pomocí speciální „Blokovací karty“ a také využít vícenásobné ověření v kombinaci s PIN kódem.

Update on Card

  Pro velký uživatelský provoz s častějším měněním přístupových práv pro jednotlivé uživatele. Aktualizace se provádí pomocí nástěnného aktualizačního zařízení, které je spojovacím článkem mezi administrátorem a dveřmi. Uživateli i administrátorovi nyní odpadne vymezení času pro změnu uživatelských přístupů. Administrátor změní uživateli přístupy a ten si poté jenom zajde k aktualizačnímu zařízení a je hotovo.

Wireless Online

  Vlajková loď. Vhodná pro vysoký uživatelský provoz s možností ovládání v reálném čase. Přes komunikační uzel můžete ihned někomu změnit přístupová práva a to s okamžitou platností. Možnost na dálku otevřít dveře pomocí PC software v počítači nebo i pomocí mobilní aplikace

Plánovací software – funkce a možnosti:

 • Celkový počet uživatelů (čipů) bez omezení
 • Přístup až pro 1 500 čipů do jediného zámku
 • Počet dveří vymezen licencí (odstupňováno: do 10, 30, 75 a neomezeně, možnost upgradu)
 • Přístup k jednotlivým dveřím lze přidělit buď trvalý nebo omezený na vybrané dny a hodiny v týdnu
 • Pro čipy lze nastavit datum a čas začátku a konce platnosti
 • Vybraným uživatelům lze nastavit dvojnásobnou dobu otevření (pro osoby s omezenou hybností)
 • Provozní stavy zámků (speciální funkce) – podle typu místnosti  lze nastavit speciální funkce zámků:
  • trvale otevřeno po dvojitém přiložení čipu (pro kanceláře)
  • otevření prvním uživatelem na vymezenou dobu (open office)
  • otevřeno od-do. Klika se v určenou dobu sama aktivuje bez přiložení čipu (pro čekárny)
  • k otevření nutné 2 čipy (pro serverovny, archivy)
 • Zvláštní oprávnění – pro flexibilní provádění změn přístupových práv v offline systému slouží zvláštní oprávnění. V jediném systému lze použít až 48 zvláštních oprávnění.
 • Blokovací karty – v případě nutnosti rychle zabránit ve vstupu všem uživatelům lze použít tzv. blokovací karty. Zablokuje vstup pro všechny karty kromě těch, které mají oprávnění projít přes zablokované dveře.

Historie prostupů - v paměti každého zámku se ukládá až 1 000 záznamů o posledních prostupech včetně neúspěšných pokusů.

 

 


Off-Line
Off-Line

Update on Card
Update on Card

Online
Online