Oznámení o ochraně osobních údajů

ASSA ABLOY je zavázana chránit Vaše osobní údaje. MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD. Je součástí ASSA ABLOY Group. Toto oznámení o ochraně osobních údajů obsahuje:

- Příklady osobních údajů, které sbíráme od Vás při spojení s touto webovou stránkou
- Jak používáme tyto osobní údaje a proč
- S kým sdílíme a kde
- Na jak dlouho je ukládáme
- Vaše práva, včetně jak nás můžete kontaktovat, pokud máte dodatečnou otázku ohledně zpracování vašich osobních dat a jak můžeme změnit toto upozornění

MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD: (Izraelská registrace 5107422190) adresou + Herut St. Yavne, Izrael jedná jako správce dat je odpovědný za zpracování vašich dat.

Pro více informací o použití cookies, si neváhejte prohlédnout Cookies Policy

Jaké osobní údaje sbíráme?

Sbíráme a ukládame:

Vaše jméno, Jméno společnosti, Zemi, Email a\nebo telefonní číslo, které jste poskytl(a) při registraci pro marketing, žádost o expertní konzultaci či jiné informace od nás.
Kromě informací, které předkládáte, shromažďujeme Vaši IP adresu, abychom vám poskytli geograficky relevantní obsah a personalizační účely.

Proč zpracováváme tyto osobní data?

Abychom mohli poskytnout informaci, ktere jste zažádali skze webové stránky.
Abychom mohli provádět statistickou analýzu o používání webových stránek, abyste lépe porozuměli tomu, jak se naše webové stránky používáte, a mohli je vylepšit.
Abychom lépe porozumněli  vašim zájmům a preferencím, abyste získali zážitek a obsah, který je přizpůsoben těmto zájmům a preferencím, například pomocí analýzy chování, automatizace marketingu a hlasu zákaznických aktivit prostřednictvím průzkumů.
Abychom vám mohli posílat sdělení a obsah o relevantních řešeních a službách v souladu s vašimi marketingovými preferencemi.
Abychom vám mohli nabízet nástroje pro výběr řešení s pokyny, které vám pomohou při výběru správného produktu nebo služby.
Abychom dodrželi zákonné požadavky, kterým podléháme, jako jsou požadavky na daň nebo finanční výkaznictví.

Jaký je právní základ pro zpracování?

Použití vašich osobních údajů tímto způsobem je nezbytné, abychom reagovali na Vaši žádost.
Je v našem oprávněném zájmu podívat se na tyto informace, aby pochopili, jak jsou naše webové stránky používány a jak je spravovat a vylepšovat. Vzhledem k tomu, že nebudeme zpracovávat žádné citlivé osobní údaje a zpracování je omezené, dospěli jsme k závěru, že náš oprávněný zájem provádět analýzu a vylepšení má přednost před zájmem o ochranu osobních údajů.
Je v našem oprávněném zájmu podívat se na preference, které odvozujeme z vašeho chování při prohlížení a odpovědi, které ochotně poskytnete hlasu aktivit zákazníků, abychom mohli přizpůsobit uživatelskou zkušenost a obsah, který vám sloušíme, pokud je to v souladu s vašimi marketingové volby (viz níže).
Budeme vám posílat relevantní obsah pouze tam, kde k tomu máme souhlas.
Použití vašich osobních údajů tímto způsobem je nezbytné, abychom reagovali na Vaši žádost.
Použití vašich osobních údajů tímto způsobem je nezbytné, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti.

Komu and jak si posíláme Vaše osobní údaje?

Můžeme převést vaše osobní údaje pro výše uvedené účely:

-    ostatním společnostem skupiny ASSA ABLOY (úplný seznam subjektů ASSA ABLOY naleznete zde);

-    třetím stranám, které poskytují služby spojené s touto stránkou nebo jejími funkcemi, ale pouze v míře nezbytné pro poskytování těchto služeb, např. Poskytovatelé IT služeb, kteří hostují, vyvíjejí a nabízejí podporu pro tuto webovou stránku, distributoři, kteří budou reagovat na vaši žádost a kteří vás mohou kontaktovat s jinou propagační komunikací a / nebo dodavateli digitálního marketingu, kde máme váš souhlas.

-    pokud to vyžaduje zákon; a / nebo

-    Kupujícímu nebo potenciálním budoucím kupujícím našeho podnikání.

Někteří příjemci se nacházejí v zemích mimo EU / Evropský hospodářský prostor (EHP).

Vzhledem k tomu, že v některých případech mají tyto země nižší úroveň ochrany než v rámci EU / EHP, při přenosu osobních údajů do zemí mimo EU / EHP používáme standardní smluvní ustanovení schválené Evropskou komisí s cílem zajistit dostatečnou úroveň ochrany vašich osobní data. Tyto standardní smluvní doložky lze nalézt na ec.europa.eu.

Přijmeme opatření k ochraně všech osobních údajů převedených na třetí stranu nebo do jiných zemí v souladu s platnými zákony o ochraně dat a jak je uvedeno výše.

Po jak dlohou dobu ukládáme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění účelu, pro který byla data shromážděna, av souladu s plánem uchovávání interních záznamů. Znamená to, že vaše osobní údaje vymažeme, pokud takové údaje již nejsou nutné pro zpracování žádosti nebo pro správu našich vztahů. Statistiky, které byly anonymní, mohou být uloženy delší dobu.

Vaše práva

Ve vztahu k osobním údajům, které o vás máme, máte právo:

Požádejte o kopii vašich osobních údajů z našich záznamů;
Požádejte o opravu nebo smazání vašich osobních údajů (i když to může znamenat, že nemůžeme zpracovávat žádosti nebo objednávky, nebo že váš účet vyprší);
Požádejte nás, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje (například pokud jde o používání údajů pro vylepšení našich webových stránek) nebo omezit, jakým způsobem je zpracováváme (například pokud považujete data za nesprávná);
Požádejte o osobní údaje, které vám byly poskytnuty informace, které jste požádali, zpracovali objednávku nebo spravovali váš účet nebo náš vztah ve formátu, který je čitelný strojem a který máte právo převést na jiného správce údajů; a
Stáhněte si svůj souhlas s tím, abychom kdykoli zpracovali vaše údaje pro marketingové účely.

Nemusíme přijmout žádost o vymazání vašich osobních údajů tam, kde požadujeme, aby splnili zákonné povinnosti nebo v souvislosti s právní reklamací.

Se žádosti o uplatnění vašich práv by jste se měli obrátit na našeho správce žádostí o práva.

Pokud máte stížnost týkající se zpracování Vašich osobních dat, máte právo danou situaci nahlásit dohlížející autoritě v místě vašeho bydliště či práce. Více detailů na ec.europa.eu.