Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Společnost ASSA ABLOY se zavázala k provozování činnosti podle globálních datových zákonů skrze její různé divize. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropské Unie ("GDPR") vyžaduje, abychom dodržovali zásady spravedlnosti, odpovědnosti a transparentnosti při nakládání s osobními údaji.

ASSA ABLOY má zaměřený, strukturální a systémový přístup k ochraně dat a soukromí. Náš celosvětově platný program pro ochranu dat společnosti ASSA ABLOY byl vyvinut k ochraně integrity osobních údajů našich zaměstnanců, zákazníků a partnerů po celém světě. Společnost ASSA ABLOY vyčlenila zdroje napříč celou skupinou, jejíž neustálým důrazem je soulad s datovými zákony na celém světě, včetně GDPR.

Osobní údaje uchováváme v bezpečí pomocí zařízení provozovaných v souladu s uznávanými bezpečnostními normami. V případech, kdy jsou ohrožena práva jednotlivců, provádíme posouzení dopadů v souladu s naší standardní metodikou.

Uvědomujeme si, že zákony týkající se osobních dat se neustále vyvíjejí. Společnost ASSA ABLOY investovala značné prostředky do zvyšování povědomí a zavádí školení ve vztahu k jejímu programu na ochranu dat. Neustále monitorujeme vývoj v oblasti ochrany údajů, abychom zajistili, že naše nařízení, procesy a procedury jsou relevantní a přiměřené.

Snažíme se zajistit dobré řízení dat a investujeme do dlouhodobé důvěry a bezpečnosti údajů.

Chcete-li se dozvědět více o obecném nařízení o ochraně údajů, podívejte se na oficiální prohlášení o GDPR Evropské unie.